top of page

VEERKRACHT

VOOR MOEDERS VAN

Anorexia/Eetstoornis/Draagkracht/Balans​/

Grenzen stellen/ Omgaan met jezelf/ Kernwaarden/Energie/Vitaliteit

 

Voor wie

De training Veerkracht voor moeders van, is speciaal ontwikkeld voor moeders met een kind met een eetstoornis. Deze training draait om jou. Je hebt al zoveel gegeven om je kind te helpen. Je investeert vrijwel al je energie, je liefde, je aandacht. Je zit in een spagaat omdat je misschien nog meer kinderen hebt, een baan, een eigen leven en je merkt dat de rek er zo langzamerhand uit is. Eigenlijk kun je niet meer en weet je het ook even niet meer. De training zorgt ervoor dat je een pas op de plaats maakt en dat je je energie, je liefde en je aandacht leert richten op jezelf. Waardoor je kunt leven in plaats van overleven én je meer kunt betekenen voor je kind.

Het niveau van de training is MBO+, je hebt geen voorkennis nodig.

 

Resultaat

– Je hebt kennis opgedaan over de invloed van deze enorme stressbron op je lichaam en je geest

– Je hebt de balans opgemaakt en je zelfbewustzijn vergroot, je bent beter in staat om voor jezelf te kiezen

– Je bent je bewust van je persoonlijke stresssignalen en weet hiermee om te gaan

– Je ervaart regie m.b.t. je eigen leven

– Je kunt beter omgaan met de ziekte van je kind, waarop je een beperkte invloed ervaart

– Je weet hoe je om kunt gaan met negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen

– Je bent minder vatbaar voor manipulatie

– Je weet wat je kunt doen om jezelf tot rust te brengen op uitdagende momenten

– Je kent je kernwaarden en gebruikt ze als kompas in je dagelijks leven en in contact met je kind

– Je neemt de tijd om op te laden en te herstellen

– Je kent je eigen energie- en inspiratiebronnen

– Je bent goed hersteld en voelt je energieker en vitaler

– Je hebt je zelfkennis vergroot en weet wat wel en niet goed voor je is

– Je ervaart meer innerlijke rust en ontspanning

– Je bent in staat de kwaliteit van je leven positief te beïnvloeden zelfs onder zware omstandigheden

 

Programma

Om te komen tot een diepgaand en duurzaam resultaat is kennis, persoonlijk inzicht en vaardigheid nodig. Deze drie elementen komen in een optimale verhouding terug in het programma en de trainingsdagen. Daarnaast wissel je persoonlijke ervaringen uit met andere moeders, dit geeft vaak een gevoel van steun en kracht.

 

Kennis

Je leert wat er gebeurt in je lichaam, je geest en je ziel nu je leven zo stressvol is. Deze kennis alleen zorgt bij veel deelnemers al voor opluchting en ruimte; het is dus normaal dat ik dit voel en ervaar! Het programma biedt de beste wetenschappelijke kennis (psychologie) en de meest inspirerende filosofische kennis (yoga en boeddhisme), met betrekking tot stress, die nodig is om jouw ervaring aan te spiegelen en te begrijpen én om je gedrag te kunnen veranderen. Deze kennis vormt samen de No-stress methode©.

 

Inzicht

Tijdens de training vergroot je je zelfinzicht op zo'n manier dat je niet om verandering heen kunt. Door middel van ervarend leren word je je bewuster van jezelf en komt er van binnenuit een nieuwe beweging op gang. Die nieuwe beweging is niet tegen te houden, dat neemt niet weg dat het belangrijk is om je open te stellen en de verandering toe te laten.

 

Actie

Zodra een nieuwe beweging is ingezet, is er een concreet plan, nieuw gedrag en discipline nodig om de verandering te laten beklijven. Opgedane kennis, ervaring en inzicht vertalen we steeds naar jouw persoonlijke situaties in de vorm van concrete intenties, besluiten en gedrag. Als groep inspireer, motiveer en ondersteun je elkaar, zowel tijdens de bijeenkomsten als tussen de bijeenkomsten in.

 

Onderwerpen

– Fasen van de stressreactie

– De balans tussen draagkracht en draaglast

– Jouw ideaal formuleren

– Stressbronnen en inspiratiebronnen

– Stresssignalen

– Belemmerende en helpende overtuigingen

– Omgaan met lastige gevoelens

– Omgaan met manipulatie

– Jouw kernwaarden

– Ontspannen

– Energiek worden en blijven

– Persoonlijk plan

 

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vul je een persoonlijk intakeformulier in en ontvang je een voorbereidingsopdracht. Tussen de bijeenkomsten in ben je 3 uur per week bezig met oefenen, verdiepen en voorbereiden.

Tijdens de training werken we afwisselend online, offline, in de hele groep en in twee- en drietallen. De werkvormen zijn ervaringsgericht en afwisselend. Ook is er voldoende ruimte voor pauze, buitenlucht en beweging.

De werkvormen zijn gebaseerd op de westerse (positieve) psychologie, neuro linguïstisch programmeren, systemisch werk, rationele effectiviteit training, yoga en mindfulness. Uitgangspunt is de eenheid van lichaam, geest en ziel; de training werkt door op elk van deze niveaus om die eenheid te respecteren en te herstellen.

 

Praktisch

– Het programma bestaat uit 3 losse dagdelen van 13.00 tot 17.00 met een looptijd van 4 tot 6 weken

– De training vindt online plaats via Zoom

– Investering: €448,50, inclusief trainingsmateriaal, inclusief 21% BTW.

Blog

Lees hier meer over mijn persoonlijke ervaringen als moeder van, in de blogs die ik heb geschreven.

DATA

VEERKRACHT VOOR MOEDERS VAN

Dag 1 Wo 12 januari

Dag 2 Wo 2 februari

Dag 3 Wo 16 februari

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online

VEERKRACHT VOOR MOEDERS VAN

Dag 1 Wo 2 maart

Dag 2 Wo 23 maart

Dag 3 Wo 13 april

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online

Remember to take care of yourself.

You cant't pour from an empty cup.

- Boeddha

Vrouw Die Koffie Heeft

Doe je de training liever als individueel traject op dagen en tijden die jou uitkomen? 

bottom of page