top of page

NO-STRESS

TRAINING 1 OP 1 

Stress-signalen/Stressbronnen/Draagkracht/Balans​/

Grenzen stellen/ Omgaan met belemmeringen

Kernwaarden/Energie/Vitaliteit

 

Voor wie

De No-stress training in individuele vorm is de beste keuze als je liever één-op-één gecoacht wilt worden omdat dat beter bij je past, of omdat je graag snel wilt beginnen of op zelfgekozen dagen en tijden aan de slag wilt.

Het programma is inhoudelijk hetzelfde hoewel er natuurlijk meer aandacht is voor jouw persoonlijke leerdoelen. Een individueel traject is vaak intensiever. Voor beide vormen is iets te zeggen dus kies vooral wat bij jou past. Het niveau van de training is MBO+, je hebt geen voorkennis nodig. Wil je graag eerst overleggen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Resultaat

– Je hebt kennis opgedaan over de invloed van stress op lichaam en geest

– Je hebt de balans opgemaakt en je zelfbewustzijn vergroot

– Je bent je bewust van lichamelijke en geestelijke stresssignalen en weet hiermee om te gaan

– Je bent in staat invloed uit te oefenen op de belangrijkste stressbronnen in je leven

– Je kunt beter omgaan met de stressbronnen waarop je geen invloed hebt

– Je weet hoe je om kunt gaan met negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen

– Je weet wat je kunt doen om jezelf tot rust te brengen op hectische momenten

– Je kent je kernwaarden en gebruikt ze als kompas in je dagelijks werk en leven

– Je neemt de tijd om op te laden en te herstellen

– Je kent je eigen energie- en inspiratiebronnen

– Je bent goed hersteld en voelt je energiek en vitaal

– Je hebt je zelfkennis vergroot en weet wat wel en niet goed voor je is

– Je ervaart meer innerlijke rust en ontspanning

– Je bent in staat de kwaliteit van je leven positief te beïnvloeden

 

Programma

Om te komen tot diepgaand en duurzaam resultaat is kennis, inzicht en vaardigheid nodig. Deze drie elementen zijn in een optimale verhouding vertegenwoordigd in de opzet van het programma en de trainingsdagen.

 

Kennis

Je leert wat er gebeurt in je lichaam, je geest en je ziel als je werk of je leven stressvol is. Het programma biedt de beste wetenschappelijke kennis (psychologie) en de meest inspirerende filosofische kennis (yoga en boeddhisme), met betrekking tot stress, die nodig is om jouw ervaring aan te spiegelen en te begrijpen én om je gedrag te kunnen veranderen. Deze kennis komt samen in de No-stress methode©.

 

Inzicht

Tijdens de training vergroot je je zelfinzicht op zo'n manier dat je niet om verandering heen kunt. Door middel van ervarend leren word je je bewuster van jezelf en komt er van binnenuit een nieuwe beweging op gang. Die nieuwe beweging is niet tegen te houden, dat neemt niet weg dat het belangrijk is om je open te stellen en de verandering toe te laten.

 

Actie

Zodra een nieuwe beweging is ingezet, is er een concreet plan en discipline nodig om de verandering te laten beklijven. Opgedane kennis, ervaring en inzicht vertalen we steeds naar jouw werk en leven in de vorm van concrete intenties, besluiten en acties.

 

Onderwerpen

– Fasen van de stressreactie

– De balans tussen draagkracht en draaglast

– Jouw ideaal formuleren

– Stressbronnen en inspiratiebronnen

– Stresssignalen

– Belemmerende en helpende overtuigingen

– Omgaan met lastige gevoelens

– Kernwaarden

– Ontspannen

– Energiek worden en blijven

– Persoonlijk plan

 

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vul je een persoonlijk intakeformulier in en ontvang je een voorbereidingsopdracht. Tussen de bijeenkomsten in ben je 3 uur per week bezig met oefenen, verdiepen en voorbereiden.

De werkvormen zijn ervaringsgericht en afwisselend. Ook is er voldoende ruimte voor pauze, buitenlucht en beweging.

De werkvormen zijn gebaseerd op de westerse (positieve) psychologie, neuro linguïstisch programmeren, systemisch werk, rationele effectiviteit training, yoga en mindfulness. Uitgangspunt is de eenheid van lichaam, geest en ziel; de training werkt door op elk van deze niveaus om die eenheid te respecteren en te herstellen.

 

Praktisch

– Het programma bestaat uit 3 sessies van 2,5 uur met een looptijd van 6 weken

– Tussen de trainingsdagen door kost de training ongeveer 3 uur per week 

– In Amsterdam of Utrecht

– Investering: €1195,-, inclusief trainingsmateriaal, exclusief 21% BTW en exclusief verblijfsarrangement €20,- per dag

bottom of page