top of page

TEACH-In

®

Duurzaam ontwikkelen/Transfer/Borging/Verbinding​/Kennis delen

Teamspirit​/Plezier/Lerende organisatie/Inspiratie

 

Monique Crooij heeft Teach-In® ontwikkeld om trainingsresultaten op een unieke en innovatieve manier te borgen. Teach-In® is gebaseerd op het fenomeen “learning by teaching”, een methode die, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, al decennia lang wordt ingezet in het onderwijs. Door het inzetten van Teach-In® beklijven trainingsresultaten langer en beter.

 

Gebruikmaken van de methode betekent dat de deelnemers in de twee maanden ná de training een korte workshop geven aan collega's of teamgenoten over een onderwerp uit de training dat hen enorm veel opgeleverd heeft. De deelnemers krijgen een format voor het verzorgen van die workshop waardoor zij zich optimaal kunnen voorbereiden en waarmee zij in staat zijn een workshop te verzorgen waar anderen, en de organisatie, echt iets aan hebben.


Effect

Het effect van Teach-In® is viervoudig:

1) Het lesgeven versterkt en verdiept de kennis, inzichten en vaardigheden die de deelnemer zelf geleerd heeft

2) De deelnemer geeft wat hij/zij geleerd heeft terug aan de organisatie, waar het geleerde gaat leven en zich uitbreidt

3) Het versterkt de verbinding tussen collega's

4) Het vergroot bewustwording, inspiratie en plezier in de organisatie


Opzet

Onderzoek wijst uit dat het leereffect van “learning bij teaching” toeneemt als deelnemers van te voren weten dat zij het geleerde in de nabije toekomst moeten overdragen. Teach-In® is een gedegen methode waarin de deelnemer vanaf de start van de training wordt meegenomen. Tijdens de training is er regelmatig tijd voor zelfreflectie, tijdens deze momenten wordt altijd een koppeling gemaakt naar Teach-In®. Hierdoor zijn de deelnemers zich nog bewuster van de kennis en de inzichten die voor hen persoonlijk belangrijk zijn. Door die bewustwording leren zij meer en neemt de kwaliteit van de Teach-In® workshop toe.

For every one of us that succeeds,

it's because there is somebody there

to show you the way out

- Oprah Winfrey

Lezingen.jpg
bottom of page