top of page

NO-STRESS

DE METHODE

Het fundament

Aan de basis van de No-stress methode© staat de menselijke stressreactie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we, als onderdeel van ons zenuwstelsel, beschikken over een stresssysteem dat vergelijkbaar is met een balans (Van Houdenhove, In wankel evenwicht 2005, p. 9).

De stressreactie die dit systeem genereert zorgt ervoor dat we ons optimaal kunnen aanpassen aan veranderingen/ bedreigingen zonder dat onze gezondheid schade oploopt. Als de belasting te groot wordt, of te lang duurt kan het stresssysteem echter uit evenwicht raken of zelfs vast komen te zitten. Het vervelende is dat het systeem ons dan niet langer beschermt, maar juist beschadigt. De stressreactie bestaat uit zes fasen die onderling samenhangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 Evenwicht

De eerste fase van de stressreactie is evenwicht. Je kunt deze fase van evenwicht beschouwen als je uitgangssituatie. Onze uitgangssituatie heeft grote invloed op hoeveel we kunnen hebben, op hoeveel er nog bij kan. Je kunt je voorstellen dat een wankel evenwicht een wankele uitgangssituatie vormt. Het goede nieuws is dat we veel invloed hebben op het creëren van een stabieler evenwicht en daarmee op een sterkere uitgangssituatie.

 

Fase 2 Aanleiding

De volgende fase van de stressreactie wordt ingeluid door een aanleiding. Er gebeurt iets waar we niet direct een antwoord op hebben, ons evenwicht raakt verstoord. De aanleiding kan van buiten komen; een vraag van iemand, slecht nieuws (of leuk nieuws), ziekte. De aanleiding kan ook van binnen komen, een herinnering, een angst of een gedachte die blijft hangen. De aanleiding kan acuut en kortdurend zijn of chronisch.

 

Fase 3 Fantasie

De aanleiding zorgt ervoor dat er automatische gedachten en oordelen op gang komen doordat onze onbewuste overtuigingen getriggerd worden.

 

Fase 4 Opwinding

De aanleiding én de fantasie samen zorgen voor opwinding in ons systeem, er worden stresshormonen aangemaakt om met de aanleiding om te kunnen gaan. Dit wordt ook wel de fight/ flight response genoemd. Deze respons paste echter beter bij hoe wij oorspronkelijk als soort leefden dan hoe we nu leven. Ons stresssysteem is gemaakt voor kortdurende (zelfs levensbedreigende) stress, terwijl wij nu vooral te maken hebben met langdurige, chronische stress. Bij kortdurende stress zorgen de stresshormonen voor behoud en overleven. In geval van chronische stress zorgen de hormonen juist voor roofbouw en ziekte.

 

Fase 5 Reactie

De stresshormonen zorgen ervoor dat we een gedragsmatige reactie geven op de aanleiding. Meestal gaat het hier om een automatische reactie. Automatische reacties komen voort uit onze onbewuste patronen en zijn gebaseerd op wat we eerder deden (voor ons brein geldt namelijk: “hoe vaker je iets doet, hoe vaker je iets doet”) en zijn om die reden vaak niet het beste antwoord in het hier-en-nu. Wanneer we onder druk staan verdienen onze automatische reacties vaak geen schoonheidsprijs. De stresshormonen maken het echter lastig om goed over onze reactie na te denken, dit vraagt veel bewustzijn en aandacht in het hier-en-nu. Gelukkig is onze aandacht te trainen en kunnen we leren om wijzer (en dus gezonder) te reageren op het juiste moment.

 

Fase 6 Vermoeidheid

Na de reactie treedt vermoeidheid op en is herstel noodzakelijk. Als er iets over het hoofd wordt gezien in ons huidige tijdperk, is het wel tijd en ruimte maken voor herstel. Niet herstellen is pure roofbouw, en dat merken we vooral in het weekend als we gewoonweg niet fit zijn, of als we op vakantie gaan en de eerste week te moe en te beroerd zijn om te kunnen genieten.


 

Stressreactie visual.jpg
Yoga at Home

No stress!

Nothing is under control :-)

No Stress Visual zonder logo.jpg

De No-stress methode©

Op basis van de menselijke stressreactie heb ik de No-stress methode© ontwikkeld. Een concrete en praktische, holistische methode om gezonder om te gaan met stress, waardoor je je gezondheid en vitaliteit, maar ook je inspiratie en creativiteit, vergroot. De methode bestaat uit zes stappen. Al pas je maar één stap toe, dan levert de methode al fantastisch veel op.

 

Het is essentieel om elke stap op een persoonlijke manier vorm te geven. Er bestaat nu eenmaal geen handleiding die voor iedereen werkt. In mijn trainingen en programma’s leert elke deelnemer door middel van ervaringsgerichte oefeningen en zelfonderzoek de leefstijl te vinden die het beste bij hem of haar past, zodat de verandering die nodig is van binnenuit komt en authentiek is.

 

Ik beschrijf de stappen alsof er een volgorde is die je aan moet houden, dit is niet het geval. Je kunt beginnen bij de stap die voor jou de meeste prioriteit heeft of die je het gemakkelijkst af gaat. Holistisch betekent dat de stappen elkaar onderling beïnvloeden; als het één verandert, verandert het ander ook. Als je aan de slag gaat met de methode zul je merken dat de stappen onderling samenhangen en onlosmakelijk verbonden zijn.

 

 

 

 

Stap 1 Maak de balans op

De eerste stap van de methode is het opmaken van de balans met betrekking tot verschillende facetten van jezelf: Hoe sta je er op dit moment voor? Hoe is het fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel met je? En hoe tevreden ben je bijvoorbeeld over je relaties, je gedrag en je energieniveau?

Stap 2 Reduceer je stressbronnen

Als de balans is opgemaakt gaan we een laag dieper op zoek naar de belangrijkste stressbronnen, je draaglast. We onderzoeken verschillende potentiële stressbronnen, die verbonden zijn met onze drijfveren en verlangens als mens. Als we aan deze verlangens tegemoet kunnen komen ervaren we tevredenheid en kunnen we ontspannen en groeien. Als we voor langere tijd niet aan deze verlangens tegemoet kunnen komen ervaren we stress en kunnen we ziek worden.

De zeven fundamentele verlangens zijn: het verlangen te overleven en gezond en veilig te zijn, het verlangen om je te verbinden met anderen en het leuk te hebben, het verlangen “iemand” te zijn en iets te presteren op werkgebied, het verlangen iets de betekenen voor anderen, het verlangen naar stilte en leegte, het verlangen om je eigen weg te gaan en je intuïtie te volgen en het verlangen naar eenheid.

De stressbronnen waarop je invloed hebt ga je aanpakken. De stressbronnen waarop je geen invloed hebt komen aan bod bij de volgende stap.

 

Stap 3 Onderzoek je mindset

Bij stap 3 leer je hoe je je gedachtewereld kunt onderzoeken. Je onderzoekt wat er diep in jou leeft en hoe dat jouw emoties en gedrag beïnvloedt. Je leert de inhoud van je overtuigingen beter kennen, én leert je op een gezondere manier te verhouden tot je gedachten. Gedachten zijn als voorbijgangers, en net als je niet met elke voorbijganger hoeft te trouwen, hoef je ook niet aan elke gedachte te blijven plakken met je aandacht. Je hoeft niet te piekeren en te malen. Als je dat leert, je gedachten te laten voor wat ze zijn, namelijk gedachten en geen feiten, dan ontstaat er ruimte en houd je meer energie over voor waardevolle ervaringen en de liefdevolle keuzes. Deze stap leert je te accepteren dat het is zoals het is.

 

Stap 4 Kom tot rust

Stap 4 heeft betrekking op de opwinding die in ons lichaam (en in onze geest) ontstaat als gevolg van de aanmaak van stresshormonen. Als we langere tijd te maken hebben met stress dan kan ons systeem blijven hangen in de “gaspedaal-stand” en is het belangrijk dat je je systeem een handje helpt om het gaspedaal bewust los te laten. Hiermee help je je systeem te “remmen” en wordt de aanmaak van stresshormonen gestaakt. Tijdens deze stap leer je hoe je dat kunt doen met behulp van de adem, je lichaam en je aandacht.

 

Stap 5 Kies bewust voor waardevol gedrag

Bij stap 5 leer je hoe je bewust kunt reageren in plaats van op de automatische piloot. Je formuleert je eigen kompas aan de hand van jouw belangrijkste waarden en je leert hoe je dat kompas kunt gebruiken in de waan van de dag. Het aanleren van nieuw gedrag is essentieel. Niet alleen omdat het nieuwe gedrag je helpt om op een gezondere manier in het leven te staan, maar ook omdat je met nieuw gedrag letterlijk je eigen brein vormt en daarmee de kans op toekomstig gezond gedrag vergroot. Je leert jezelf met deze stap nieuwe gezonde gewoonten aan.

 

Stap 6 Neem de tijd voor opladen herstellen

Stap 6 van de methode leert je wat jij gedurende de dag nodig hebt om op te laden en te herstellen. Het is een illusie om te denken dat je alleen hoeft uit te slapen in het weekend of hoeft bij te komen tijdens die drie weken vakantie per jaar. We hebben veel meer rust en hersteltijd nodig dan dat. Herstel is gedurende de hele (werk)dag nodig in de vorm van mini-pauzes. Stap 6 van de methode leert je welke leefstijlaanpassingen er nodig zijn om voldoende op te laden en te herstellen zodat er een sterke uitgangssituatie ontstaat waarmee je gezond, gelukkig en vitaal de uitdagingen van jouw werk en leven aankunt.

bottom of page