top of page

LEZINGEN

Inspireren/Kennis delen/Plezier/Informeren​/Bewustwording

Luisteren/In gesprek/Teambuilding/Ontspannen

 

Een lezing kan inspireren en aanzetten tot bewustwording, kan kennis vergroten en zelfs verandering inzetten als de lezing resoneert met de eigen wijsheid van de luisteraar.

 

Een lezing kan mensen stil laten staan of juist beweging op gang brengen en de aanleiding zijn voor een wezenlijk gesprek tussen collega's of binnen een team.​

Je kunt Monique Crooij vragen voor een lezing over de volgende onderwerpen:

* De menselijke stressreactie en de impact daarvan op lichaam, geest en ziel.

* Effectief omgaan met stress en werkdruk door kennis, inzicht en vaardigheid.

* De manager als voorbeeld; anderen helpen ontspannen en gelukkig te werken.

Als inspiratiesessie of in een ontwikkeltraject

Een lezing kan op zichzelf staan als inspiratiesessie of kan bijvoorbeeld ingebed zijn in een ontwikkeltraject op het gebied van talentontwikkeling of een trainingsprogramma over persoonlijk leiderschap.

Elke lezing kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het doel waarvoor de lezing ingezet wordt.

De kracht van de lezingen van Monique Crooij is dat luisteren, ervaren, en verbinden, samenkomen.

Neem contact op om een lezing te boeken of om verder af te stemmen.

Learning is an experience,

everything else is just information.

- Albert Einstein

conferentie
bottom of page