top of page

VEERKRACHT

Training

Voelen/Accepteren/Loslaten/Rouwen​/Inspiratiebronnen

Energiebronnen/​Kernwaarden/ Opladen/Herstellen/Hulp vragen

Steun ontvangen

 

Voor wie

De Training VEERKRACHT is de beste keuze voor jou als je te maken hebt met een situatie die je overvalt, met aanhoudende tegenslag, of met meerdere tegenslagen die elkaar opvolgen. Als je op een punt bent waarop je aan alles voelt dat de rek eruit is, dat je even niet meer weet waar je de kracht vandaan moet halen om te doen wat je moet doen of waarop je in een negatieve spiraal terecht (dreigt) te komen. Het niveau van de training is MBO+.

 

Resultaat

–Je hebt kennis en inzicht in de verschillende fasen van rouwverwerking

–Je bent je bewuster van je (subtiele) lichamelijk en geestelijke rouwsignalen waardoor je er eerder op kunt anticiperen

–Je hebt geleerd toegewijd te zijn aan jezelf, een eigenschap die nodig is om bewust om te kunnen gaan met deze signalen

–Je kent je eigen stressreactie en kunt daardoor beter voor jezelf zorgen

–Je kent je eigen energie- en inspiratiebronnen en weet hoe je energie en inspiratie kunt ervaren

–Je hebt een duidelijk kompas dat ervoor zorgt dat je het leven als waardevol ervaart, ook als het tegenzit

–Je durft om hulp en steun te vragen

–Je hebt een persoonlijk plan gemaakt dat je direct na de training in praktijk gaat brengen

–Je beschikt over concrete tools om gedurende de dag beter te ontspannen

–Je weet hoe je kunt herstellen en in balans kunt blijven als het leven veel van je vraagt

 

Programma

Om te komen tot diepgaand en duurzaam resultaat is kennis, inzicht en vaardigheid nodig. Deze drie elementen zijn in een optimale verhouding vertegenwoordigd in de opzet van het programma en de trainingsdagen.

 

Kennis

Je leert wat er gebeurt in je lichaam, je geest en je ziel als je je werk of je leven als stressvol ervaart. Het programma biedt de beste wetenschappelijke kennis en de meest inspirerende filosofische kennis, met betrekking tot stress, die nodig is om jouw ervaring aan te spiegelen, om deze te kunnen begrijpen én om je gedrag te kunnen veranderen.

 

Inzicht

Tijdens het programma vergroot je je zelfinzicht op zo'n manier dat je niet om verandering heen kunt. Door middel van ervarend leren word je je bewuster van jezelf en komt er van binnenuit een verandering op gang. Je leert tijdens de training om je voor die verandering open te stellen, de verandering toe te laten en deze vorm te laten krijgen op een manier die bij jou past.

 

Vaardigheid

Zodra een verandering is ingezet, is er oefening, vaardigheid, een concreet plan en discipline nodig om de verandering te laten beklijven. Door de opgedane kennis, de ervaring en de inzichten steeds te vertalen naar jouw werk en jouw dagelijks leven, in de vorm van concrete intenties, besluiten en acties, krijgt de verandering op een duurzame manier vorm.

 

Onderwerpen

– Fasen van rouwverwerking

– "Voelen" en je verlies nemen

– Accepteren en loslaten

– Inspiratiebronnen

– Energiebronnen

– Belemmerende en helpende overtuigingen

– Zelfcompassie en zelfzorg

– Mindfulness- en ontspanningstechnieken

– Kernwaarden

– Opladen en herstellen

– Hulp vragen en steun ontvangen

 

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vul je een persoonlijk intakeformulier in en ontvang je een voorbereidingsopdracht.

Tijdens de training werken we afwisselend in de hele groep en in twee- en drietallen. De werkvormen zijn ervaringsgericht en afwisselend. Ook is er voldoende ruimte voor pauze, buitenlucht en beweging.

De werkvormen zijn gebaseerd op de Westerse (positieve) psychologie, Neuro Linguïstisch Programmeren, Systemisch werk, Rationele Effectiviteit Training, Mindfulness en Yoga. Uitgangspunt is de eenheid van lichaam, geest en ziel, de training werkt door op elk van deze niveaus om die eenheid te respecteren en te herstellen.

 

Praktisch

– Het programma bestaat uit 2 losse dagen met een looptijd van 3 weken

– Tussen de trainingsdagen door kost de training ongeveer 3 uur per week 

– Tijdens de training ontvang je uniek trainingsmateriaal in de vorm van hand-outs en oefeningen 

– In Amsterdam

– Investering: €745,-, exclusief 21% BTW en exclusief verblijfsarrangement €38,- per dag

DATA

VEERKRACHT 22-1

Nog geen data

Locatie Amsterdam

VEERKRACHT 22-2

Nog geen data

Locatie Amsterdam

I am not what happened to me,

I am what I choose to become

- Carl Gustav Jung

brainstorming

Doe je de training liever als individueel traject op dagen en tijden die jou uitkomen? 

bottom of page