top of page
Zoeken

7 drijfveren die jouw stressniveau beïnvloeden

Elk mens kent 7 universele drijfveren die voortkomen uit 7 diepe verlangens die bewust of onbewust in ons leven.

We kunnen ons zó ver mee laten voeren door slechts 1 of 2 van deze verlangens, dat de overigen onbeantwoord blijven. Hierdoor verliezen we het contact met ons “midden” en raken we uit evenwicht.

In dit artikel neem ik je mee in die 7 drijfveren en kun je voor jezelf de balans opmaken; Ben je in evenwicht bent of niet?
Wanneer de 7 drijfveren in evenwicht zijn dan dragen ze bij aan een gezond, gelukkig en betekenisvol leven. Wanneer 1 of 2 drijfveren de boventoon voeren zorgt dat op den duur voor overspanning op bepaalde gebieden van je leven en juist op onderspanning op andere gebieden. Deze onbalans geeft stress in je lichaam en je geest en is op lange termijn ongezond.


De eerste drijfveer komt voort uit het verlangen te overleven en maakt dat we gericht zijn op stabiliteit, zekerheid en veiligheid. Hij drijft ons aan te zorgen voor voldoende goede voeding, een dak boven ons hoofd en voldoende (financiële) middelen om te kunnen overleven. Het is een drijfveer die in alle dieren leeft hoewel deze in mensen natuurlijk op een menselijke manier vorm krijgt.

Als er in onze jonge kinderjaren voldoende tegemoet gekomen is aan het verlangen naar stabiliteit, veiligheid en zekerheid in de vorm van warmte, voeding, aanraking en voorspelbaarheid, dan helpt deze drijfveer ons op een evenwichtige manier te zorgen voor onszelf en onze basisbehoeften.

Als er niet voldoende aan het verlangen tegemoet gekomen is dan blijft het ons roepen en aandrijven, óók als we veilig zijn. We zullen er dan toe neigen ons vooral te laten leiden door zekerheid en stabiliteit. Dit kan ons weerhouden geestelijk en spiritueel te groeien. Ook is er hierdoor minder ruimte voor de overige verlangens die even belangrijk zijn voor een waardevol leven.


Hoe belangrijk is zekerheid voor jou?


De tweede drijfveer komt voort uit het verlangen naar variatie en genot, of anders gezegd, naar het leuker maken van het leven. De eerste drijfveer zorgt voor overleven, de tweede voor leven. De eerste drijfveer zorgt ervoor dat je een huis hebt, de tweede zorgt ervoor dat je de slingers ophangt. Ook deze tweede drijfveer kan ons meeslepen, nog wel meer dan de eerste, het verlangen kent een meedogenloze diepte. Genot kent geen grenzen. Deze tweede drijfveer kan ons in een verslaving doen belanden, of het nu aan roken, drinken, eten, seks, kopen, gokken, gamen, werken of wat dan ook is. Deze drijfveer maakt het leven leuk en om van te genieten, maar heeft tegelijkertijd beteugeling nodig. “Het moet leuk zijn” is een beperking als het gaat om groeien en echt tot bloei komen, maar genieten en plezier kunnen hebben zijn essentieel voor een waardevol leven.


Hoe belangrijk is genot voor jou?


De derde drijfveer ontstaat uit het verlangen om gezien te worden, iemand te zijn, uniek te zijn, iets te presteren. Deze drijfveer gaat over IK.

De drijfveer kan ons uit evenwicht brengen als we ons meer richten op “iemand zijn” in plaats van te leven vanuit wie we van binnen zijn. Of als we teveel gericht zijn op het krijgen van bewondering of bevestiging van ons unieke ik. Deze drijfveer is gericht op status, imago en een goed verhaal.

Dat neemt niet weg dat er een enorme kracht schuilt in deze drijfveer, we kunnen er grootse prestaties mee verrichten, prijzen winnen en doelen stellen en behalen. De kracht is enorm en kan ook vóór ons en anderen werken. Het is maar net hoe en waarvoor we hem aanwenden.

As de prestaties en de doelen “leeg” zijn, letterlijk waardeloos zijn, en ze gedreven worden door de verwachtingen van anderen of status en een gebrek aan eigenwaarde moeten compenseren dan raken we op den duur uit evenwicht. De hoeveelheid energie die we nodig hebben voor de prestaties geeft niet veel terug, behalve een kortstondige kick of geruststelling. We zijn dan met name bezig voor de vorm en niet vanuit bezieling en dat gaat op den duur wringen.

Het is de kunst de enorme kracht van dit verlangen in te zetten voor een doel of een missie die groter is dan alleen de drijfveer om “iemand te zijn”. Een doel dat bij onze aard en onze talenten past, maar voorbij gaat aan alleen eigenbelang. Dat geeft meer voldoening, waardoor de energie die we erin stoppen niet vervliegt, maar een waardevolle vorm krijgt.


Hoe belangrijk is bevestiging en goedkeuring voor jou?


De vierde drijfveer komt voort uit het verlangen om onvoorwaardelijk iets voor een ander te betekenen. Waar het voor de vorige drijfveer belangrijk was niet door te schieten in ikke, ikke ikke en de rest kan stikke, is het paradoxaal genoeg voor de vierde drijfveer wél heel belangrijk dat er een stevig ik staat. Geen egoïstisch of egocentrisch ik, dat alleen met zichzelf bezig is, maar een stevig ik dat zichzelf kan begrenzen waar nodig, zodat het niet onnodig energie verliest. Als er geen stevig ik te bekennen is, zouden we onszelf leeg kunnen geven en ontstaat er onbalans in geven en nemen in relatie tot anderen.

De andere kant bestaat echter ook, te weinig betekenen voor een ander. Als aan dit verlangen te weinig tegemoet gekomen wordt, dan kan het “is dit alles”-gevoel ontstaan; je hebt het voor elkaar, je hebt het leuk, je presteert fantastisch en dan tja.... Is dit alles?

Onvoorwaardelijk iets betekenen voor een ander is een menselijk verlangen dat diep in ons leeft en vorm wil krijgen, zoals ze in het Engels zo mooi zeggen: We are wired for that. Het is een verlangen van ons hart.


Hoe belangrijk is het voor jou om iets te betekenen voor een ander?


Naast iets betekenen voor een ander hebben we als mens ook het diepe verlangen om onze eigen weg te gaan, om te leven in lijn met onze intuïtieve persoonlijke opdracht. Om contact te kunnen maken met onze intuïtieve en creatieve kwaliteiten en onze persoonlijke opdracht (het zesde verlangen, waarover zo meer) is de vijfde drijfveer onmisbaar. Deze drijfveer komt voort uit het verlangen naar leegte en stilte en zorgt ervoor dat we kunnen loslaten wat niet werkelijk bij ons hoort.

Wanneer we niet genoeg tijd en ruimte maken voor stilte, voor “niets”, raken we uit evenwicht. We zijn dan niet in de gelegenheid om terug te keren naar onszelf, naar onze innerlijke stem, onze wijsheid. Hierdoor blijven gedachten, emoties en verhalen, die ons niet langer dienen aan ons plakken. Het is nodig om los te laten, net als het nodig is om naar het toilet te gaan en je huis op te ruimen. Het is net zo belangrijk om emotionele en energetische ballast los te laten. En daarvoor is stilte nodig. Teveel stilte kan echter leiden tot het loskomen van het wereldse leven, tot teveel onthechten, en kan ons net zo goed uit evenwicht brengen, het kan moeilijker worden om te aarden in de gewone gang van zaken.


Hoeveel stilte is er in jouw leven?


Het verlangen om onze eigen weg te gaan en onze persoonlijke opdracht of missie te vervullen in dit leven, is de brandstof voor de zesde drijfveer. Ontwikkelen van, en contact maken met, ons onderscheidingsvermogen en onze intuïtie is hiervoor essentieel. Het maakt dat we ons innerlijk licht, onze wijsheid, kunnen laten schijnen in de waan van de dag en vrijer kunnen kiezen voor wat ons echt te doen staat en van binnenuit bij ons past. Het niet gaan van je eigen weg is stressvol, en hoewel dit verlangen volkomen onbewust kan zijn, heeft het wel degelijk invloed op je lichaam en je geest als het verwaarloosd wordt. Zelfreflectie is geen overbodige luxe wat dit verlangen betreft, in de waan van de dag is dit verlangen vaak een sluitpost. We doen van alles dat lijkt te moeten, dat anderen van ons verwachten en verliezen zo het contact met onszelf en onze eigen weg.


In hoeverre ga jij je eigen weg en ken je jouw “opdracht”?


Het zevende verlangen universele verlangen is het verlangen naar eenheid en heelheid. Er komt geen drijfveer aan te pas, je kunt het dan ook niet bereiken, alleen ervaren; we zijn al heel. Het is puur geluk als je dat ervaart; het feit dat alles altijd heel en één is. Misschien komt intense tevredenheid nog wel het dichts in de buurt als omschrijving.


Hoe tevreden ben je nu?


Alle verlangens leven in ons, de één bewuster dan de ander, en manifesteren zich als drijfveren, als gerichtheden.


Waar ben je meestal op gericht? En welke verlangens komen niet of te weinig aan bod?

Zekerheid zoeken?

Genot en plezier ervaren?

Presteren en bevestiging krijgen?

Geven aan anderen?

Stilte en leegte opzoeken?

Je eigen weg gaan?


Onbalans ontstaat als er langdurig teveel (onbewuste) aandacht en energie naar slechts 1 of 2 drijfveren gaat. Om in evenwicht te blijven is het goed om regelmatig de balans op te maken en je af te vragen welke verlangens vorm krijgen en welke niet, of welke teveel en welke te weinig. De volgende stap is om je aandacht, je energie en je gedrag bij te sturen om aan alle verlangens gehoor te kunnen geven en tegelijkertijd tevredenheid te oefenen met hoe het nu is.


Dat is de basis van evenwicht!

65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Verzet

Comments


bottom of page